ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကာကွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို မကြာမီဖော်ပြပေးသွားပါ မည်။ ယခု WHO မှ လမ်းညွှန်ချက် အားဖော်ပြထားပါသည်။ WHO.